Ostatnio dodane

Zamki

Czemierniki

Czemierniki

Pozostałości bastionowego zamku biskupa płockiego Henryka Firleja przebudowanego w stylu barokowym przez wojewodę podolskiego Stefana Humięckiego.

Polska / Czemierniki

Szczecin

Szczecin

Zamek książąt pomorskich którego budowę rozpoczęto w XIV wieku. Przebudowany w następnych stuleciach w stylu renesansowym. Odbudowany ze zniszczeń II wojny światowej.

Polska / Szczecin

Stara Łomnica

Stara Łomnica

Wieża obronno-mieszkalna wzniesiona w końcu XIV wieku jako siedziba mniej zamożnego rodu rycerskiego.

Polska / Stara Łomnica

Ostatnio dodane

Mury

Wieluń

Wieluń

Częściowo zachowane gotyckie mury obronne z końca XIV wieku. Najlepiej zachowanym fragmentem średniowiecznych fortyfikacji jest Brama Krakowska.

Polska / Wieluń

Wieliczka

Wieliczka

Baszta włączona w późniejszym czasie w mury zamku to jedyna pozostałość umocnień miasta.

Polska / Wieliczka

Łęczyca

Łęczyca

Przebudowana na kościelną dzwonnicę baszta oraz spory fragment muru stanowiący obecnie zewnętrzną ścianę dawnego klasztoru norbertanek to jedyne pozostałości gotyckich umocnień miasta.

Polska / Łęczyca
Zamek

Spośród licznych zabytkowych budowli, zamki należą do obiektów cieszących się największym zainteresowaniem nie tylko historyków ale i turystów. Pomimo, że obecnie wiele z nich jest tylko mało czytelną ruiną, wtopione w krajobraz otoczone licznymi legendami zachwycają swym surowym pięknem i tajemniczością.

Mam nadzieje że strona ta przybliży chociaż cześć z nich - nie tylko te powszechnie znane i odwiedzane przez liczne wycieczki ale również te zapomniane, leżące z dala od turystycznych szlaków.

Zamki znane i nieznane na Facebooku