Polska, Prabuty

Prabuty

Miejskie mury obronne Prabut

 

W 1236 roku w czasie jednej z rejz Krzyżacy niszczą pruski gród Rezija. Na jego miejscu Zakon buduje strażnicę, która w 1243 roku zostaje zniszczona przez Prusów. W tym samym roku papież Innocenty V podzielił pruskie ziemie zdobyte przez Krzyżaków na trzy diecezje. W 1255 Prabuty znalazły się w diecezji pomezańskiej i weszły w skład dóbr biskupów, którzy budują murowany zamek. Obok siedziby biskupów powstaje osada. Najstarszy znany przywilej lokacyjny miasta pochodzi z 30.X.1330 roku. Prawdopodobne jest, że lokacja nastąpiła wcześniej być może już pod koniec XIII wieku.

W pierwszej połowie XIV wieku miasto zostało otoczone ceglanymi murami wzniesionymi na kamiennym fundamencie które obiegała ulica przymurna. Miało plan zbliżony do czworoboku, w którego narożniku płn.-zach. znalazł się biskupi zamek. Mimo iż obwarowania zamku i miasta zostały połączone zamek stanowił odrębne założenie obronne. Od miasta oddzielał go mur z bramą pośrodku i fosa. Obwarowania miejskie wzmocniono kilkunastoma czworobocznymi basztami. Były otwarte od strony miasta i wysunięte przed lico muru. Do Prabut prowadziły trzy bramy: Kwidzyńska od południa, Wysoka od północy i Królewiecka od wschodu oraz furta Garncarska od zachodu.

W 1414 roku Prabuty zostają zniszczone przez wojska króla Władysława Jagiełły. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej na mocy postanowień II pokoju toruńskiego w 1466 roku miasto pozostaje we władaniu biskupów pomezańskich. W XVI wieku obok Bramy Kwidzyńskiej powstał szpital dla biednych, stąd pojawia się jej nowa nazwa Szpitalna. W 1688 roku zaprószony na zamku ogień powoduje pożar, który niszczy także sporą cześć miasta. W XVIII wieku zaniedbane mury miejskie zaczynają być rozbierane. W 1745 roku nie było już bramy Królewieckiej natomiast brama Wysoka została wyburzona w 1841 roku. Kolejny pożar miasta z 1868 roku uszkadza bramę Kwidzyńską. W 1908 roku zostaje przebudowana na wieżę ciśnień.

W latach 60-tych XX  wieku brama Kwidzyńska została wyremontowana i przywrócono jej średniowieczny wygląd. Obecnie jest najlepiej zachowanym elementem dawnych umocnień miasta. Zbudowana została z cegły na planie kwadratu o boku 8,5m. Posiada pięć kondygnacji z płaskimi stropami. Zwieńczona czterospadowym dachem ma 27m wysokości. W przyziemiu ostrołukowy przejazd bramny przesklepiony krzyżowo. W zachodniej ścianie posiada furtę, która prowadziła do ukrytych w grubości muru schodów. Obecnie brama dostępna jest dla turystów w jej wnętrzu mieści się sala wystawowa. Po wschodniej stronie bramy zachował się fragment gotyckiego muru. Drugi fragment muru będący ścianą budynku  znajduje się przy ulicy Legionów 7.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku