Polska , Złotoryja

Złotoryja

Zamek w Złotoryi

 

Położone nad rzeką Kaczawą miasto znane jest jako polskie zagłębie poszukiwaczy złota. Okoliczne pokłady cennego kruszcu  były  eksploatowane już od czasów wczesnego średniowiecza. Prawdopodobnie ich ochrona wymusiła budowę książęcego zamku. Powstał on na wzgórzu na północny-zachód od miast i nie był związany z jego fortyfikacjami. Obecny stan wiedzy uniemożliwia odtworzenie jego średniowiecznego wyglądu. Nie są bliżej znane  również jego późniejsze dzieje.

Po raz ostatni o ruinach zamku wspomina lustracja z roku 1725 Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne widoczne ślady murów.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku