Polska, Zimnice Małe

Zimnice Małe

Zamek w Zimnicach Małych

 

Najstarsza informacja o istnieniu „Symanovicz” zawarta jest w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana z 1295 roku. Dokument nie precyzuje jednak, o które Zimnice chodzi Małe czy Duże. Kolejna wzmianka o wsi „Semichzky Lang” pochodzi z roku 1309 i również informacji tej nie precyzuje. Pierwsze pewne rozróżnienie obu Zimnic datuje się dopiero na początki XVI wieku i zamieszczone jest w rejestrach dziesięcin na rzecz kolegiaty opolskiej.

Zamek w Zimnicach Małych został zbudowany prawdopodobnie w XV lub XVI wieku, a jego fundatorem była rodzina Prószkowskich. Wzniesiony został na skraju stromej skarpy dawnego starorzecza rzeki Odry. Miał nieregularny plan, jednak z powodu braku badań trudno coś więcej o nim powiedzieć.

W XIX wieku zamek w Zimnicach został przebudowany na spichlerz. Obecnie obiekt składa się z dwóch skrzydeł w kształcie litery L. Przykryty jest wysokim dwuspadowym dachem. Wjazd do zamku prowadzi od zachodu.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku