Polska, Ziębice

Ziębice

Zamek w Ziębicach

 

Ziębice od roku 1322 do roku 1428 były stolicą samodzielnego księstwa ziębickiego. Prawdopodobnie już pod konie XIII wieku książę świdnicko-jaworski w płn-wsch narożniku murów miejskich wzniósł murowany zamek. Być może został zbudowany na miejscu wcześniejszego obronnego grodu. Niestety nic nie wiadomo o wyglądzie gotyckiego zamku. W roku 1429 został zniszczony przez husytów. Ostatecznego dzieła zniszczenia dokonały wojska króla Węgier Macieja Korwina w roku 1488. Zamek w Ziębicach nigdy nie został odbudowany a  połowie XVIII wieku na jego miejscu zbudowano kaplicę Bożego Ciała.

Około roku 1500 powstał tzw. „nowy zamek” Wzniesiony został przez wnuka Jerzego, Karola I Podiebrad we wschodniej części miasta w okolicy bramy Nyskiej.  Oddzielony od miasta parkanem nie posiadał walorów obronnych. Był okazałą renesansową rezydencją. Pod koniec XVIII wieku na jego miejscu stanął kościół ewangelicki.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku