Polska, Zameczek

Zameczek

Zamek Damujowice

 

Mimo, że sama nazwa miejscowości brzmi zachęcająco, jest to jedno z tych miejsc w Polsce, gdzie po znajdującym się tu niegdyś zamku, nie zachowały się żadne ślady. Materiały źródłowe potwierdzają jego istnienie w roku 1453. Był to rycerski zamek zwany Damujowice zbudowany na niewielkim wzniesieniu, nad rzeką Drzewiczką otoczony fosą i nasypem. Jak wiele innych został zniszczony w czasie „potopu” szwedzkiego.

Chociaż okoliczni mieszkańcy wskazywali mi miejsce gdzie rzekomo stał zamek, prócz starego młyna nie zobaczyłem tam nic ciekawego.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku