Polska, Załuż

Załuż

Zamek Sobień

 

W połowie drogi pomiędzy wsiami Załuż i Manastyrzec na prawym brzegu Sanu zachowały się ruiny zamku Sobień. Badania archeologiczne dowiodły że już w XIII wieku istniał tu obronny gród z podgrodziem. Usytuowany na stromym wzgórzu którego pionowe ściany zapewniały naturalna ochronę posiadał ziemne wały i drewnianą zabudowę. W pierwszej połowie XIV wieku w miejscu grodu powstał murowany zamek. Część historyków uważa że jego fundatorem był król Kazimierz Wielki jednak źródła historyczne nie dają na ten temat jednoznacznej odpowiedzi. Zamek wzniesiono dostosowując jego plan do warunków naturalnych wzniesienia. Całość otaczał kamienny mur. Prze jego lico w narożniku płn-zach  wysunięto wieżę o wymiarach 4,5 x 7m której zadaniem była osłona wjazdu na zamek. We wschodniej części wzgórza wzniesiono budynek mieszkalny o wymiarach 12 x 31m podzielony na trzy izby. Do budowy murów jako budulec posłużył kamień pozyskiwany z koryta Sanu oraz zboczy góry.

Pod konie XIV wieku zamek Sobień zostaje przez króla Władysława Jagiełłę nadany rodowi Kmitów. Pierwszym jego znanym właścicielem jest Piotr herbu Szreniawa wojewoda krakowski. Nowi właściciele dokonują rozbudowy zamku. Przebudowie ulega baszta usytuowana w narożniku płn-zach. Nowa wieża zbudowana na planie o wymiarach 7,1 x 7,8m zastąpiła wcześniejszą budowlę która wskutek osunięcia się ziemi została uszkodzona. Wschodni budynek mieszkalny nadbudowano o jedną kondygnację. Przy pracach oprócz kamienia wykorzystano również cegłę. W zachowanych do dzisiaj ruinach widoczne są otwory po drewnianych belkach. Świadczyć to może o istnieniu ganków dla obrońców oraz drewnianych hurdycjach biegnących wzdłuż murów obwodowych.

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z kroniki Jana Długosza. Opisuje on przejazd króla Władysława Jagiełły do Sanoka z nowo poślubioną żona Elżbietą w roku 1417. Pobyt  króla na zamku Sobień sugeruje że rodowa siedziba Kmitów musiała być okazała skora mogła pomieścić monarchę wraz z całym dworem.

W roku 1474 Podkarpacie zostaje zniszczone przez najazd Węgrów. Niewykluczone że  również zamek Sobień ucierpiał podczas tych wydarzeń. Przemawiać za tym może fakt ze na początku XVI wieku Kmitowie przenoszą się do pobliskiego Leska. Stary zamek pozostaje niezamieszkały i powoli zamienia się w ruinę.

Obecnie relikty zamku są tzw. trwałą ruiną.  Zachowały się pozostałości budynku mieszkalnego murów oraz wieży. Od strony wejścia do zamku widoczna są ziemne wały otaczające dawniej podzamcze. Na krawędzi wzgórza znajduje się drewniany pomost widokowy skąd rozciąga się wspaniały widok na dolinę Sanu.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku