Polska, Wyszogród

Wyszogród

Zamek w Wyszogrodzie

 

Na prawym brzegu Wisły na skraju nadrzecznej skarpy już we wczesnym średniowieczu istniał obronny gród. Strzegł on starego traktu handlowego biegnącego z Rusi na Pomorze oraz kontrolował znajdującą się tu przeprawę przez Wisłę. Na zachód od grodu w roku 1398 zostało lokowane miasto. Na jego skraju na tzw. Zamkowym Wzgórzu pod koniec XIV wieku wzniesiony został murowany gotycki zamek.

Chociaż niektórzy historycy za fundatora zamku uważają króla Kazimierza Wielkiego bardziej prawdopodobne wydaje się że jego budowniczym był książę mazowiecki Siemowit III lub jego syn Janusz I Starszy. Pomimo prowadzonych prac archeologicznych trudno ustalić dokładny wygląd warowni. Najprawdopodobniej powstał na planie regularnego czworoboku. Posiadał ośmioboczna wieżę główna oraz murowany dom mieszkalny. Zapewne w  późniejszym okresie wzniesiony został drugi budynek mieszkalny. Być może wtedy także przed licem muru obwodowego  zbudowaną wieżę bramną.

Niewiele wiadomo także o historii zamku. Kres jego istnienia to rok 1798 kiedy to władze pruskie przeznaczyły zrujnowany obiekt do rozbiórki. Uzyskane w ten sposób cegły wykorzystano do budowy budynków mieszkalnych w mieście. Podobno jeszcze w roku 1870 stała zamkowa wieża jednak do naszych czasów nie zachowały się żadne widoczne pozostałości zamkowych murów.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku