Polska, Wielka Wieś

Wielka Wieś zamek Trzewlin

Zamek Trzewlin

 

Na położonej obok wsi Pańskiej Górze 120 metrów ponad dnem doliny Dunajca zachowały się relikty średniowiecznego zamku Trzewlin. Jego wzniesienie można łączyć z wysiłkiem inwestycyjnym rodu Rawiczów. Na podstawie przeprowadzonych prac wykopaliskowych przyjmuje się że budowę warowni rozpoczęto około połowy XIV wieku. Jej fundatorem był Andrzej Rawicz kasztelan czchowski a jego syn Mściwój pisze się już z Trzewlina.

Zamek składał się z dwóch części przedzielonych głęboką fosą. Zamek górny został wzniesiony na planie kwadratu o wymiarach 40×40 metrów. Otoczony był kamiennym murem a od południa i zachodu broniony był dodatkowo suchą fosą i wałem ziemnym. Zamek dolny miał kształt wydłużonego trójkąta oddzielonego od reszty wzniesienia niewielką fosą. Rozmiarem i kształtem zamek jest podobny do zamku wysokiego na Górze św. Marcina w pobliskim Tarnowie. W obu przypadkach wjazd do warowni prowadził przez oddzielnie broniony podgródek. Zamek posiadał obwodową zabudowę w której budynki znajdowały się na skraju założenia tuż przy murze. Bramy najprawdopodobniej broniła wysoka wieża.

Około połowy XV wieku warownia przeszła w ręce rodu Półkoziców zwanych Wielowiejskimi lub Trzewlińskimi. Dalsze losy zamku nie są znane. W XVII wieku został rozebrany przez mieszczan wojnickich. Część historyków uważa że słabo zachowane ruiny zamku i brak przekazów źródłowych może świadczyć że jego budowa nie została dokończona. Wyjaśnić to jednak mogą przeprowadzone na większą skale badania.

Obecnie na porośniętej krzakami górze zamkowej możemy zobaczyć ślady suchej fosy oraz niewielkie fragmenty muru obwodowego na wschodnim zboczu góry.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku