Polska, Warta Bolesławiecka Gwiezdno

Warta Bolesławiecka

Zamek Gwiezdno w Warcie Bolesławieckiej

 

We wsi zachowały się renesansowy XVI-wieczny dwór oraz położone około 900 m. od niego w pobliżu nieistniejącej osady Sternau ruiny średniowiecznego zamku Gwiezdno. Pierwsza wzmianka o osadzie Warthe pojawia się w roku 1217. W XV wieku właścicielem dóbr jest Konrad Zedlitz von der Warthe. Po jego śmierci w roku 1454 doszło do podziału majątku. Część dóbr trafiła w ręce Christopha i Georga von Zedlitz. Prawdopodobnie wówczas powstał nieduży zamek zwany Gwiezdno.

Obiekt wzniesiono na sztucznie usypanym ziemnym kopcu w dolinie niewielkiego potoku. Miał plan zbliżony do kwadratu o wymiarach 19×21,5m. Otoczony był kamiennym murem wzniesionym z łamanego piaskowca. Wjazd prowadził od północy. Zamek dodatkowo chronił ziemny wał i podwójna nawodniona fosa. Na wewnętrznym dziedzińcu znajdował się drewniany dom mieszkalny dostawiony do zachodniego odcinka muru. Brak badań archeologicznych uniemożliwia lepsze poznanie historii i układu przestrzennego założenia. Średniowieczna siedziba użytkowana była do połowy XVI wieku.  Powodem jej opuszczenia stała się budowa z inicjatywy Hansa von Zedlitz położonego nieopodal renesansowego dworu.

Z dawnego średniowiecznego zamku Gwiezdno pozostały jedynie ukryte w lesie ruiny. Zobaczyć można fragmenty muru z łamanego piaskowca dochodzące miejscami do 5m wysokości, częściowo zachowaną fosę i pozostałości ziemnych wałów.

 

 

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku