Czechy, Vidnava

Vidnava

Zamek w Vidnavie

 

Pierwsza wzmianka o Vidnavie pochodzi z 1291 roku. To dokument wydany przez biskupa wrocławskiego Tomasza II Zaremby, w którym potwierdza on przywileje nadane przez swego poprzednika Tomasza I. Zgodnie z nimi pochodzący z Westfalii Rüdiger Heldore biskupi wójt miał prawo wybudować dom w wybranym przez siebie miejscu. Heldore wzniósł gotycką budowlę obronną w pobliżu kościoła. Po otoczeniu Vidnavy murami obronnymi zamek włączono w umocnienia miejskie. Był on jednak od miasta oddzielony wewnętrznym murem. Pierwsza wzmianka o twierdzy pochodzi z 1371 roku, kiedy zostaje kupiona przez Jana z Byzan i Šimeka z Kalkova.

W czasie wojen husyckich w 1428 roku zamek i miasto zostają spalone. Kolejne zniszczenia przynosi wojna czesko-węgierska w 1468 roku. Kolejni wójtowie zarządzający biskupim majątkiem odbudowują miasto. W 1472 roku biskup uznaje urząd komornika za dziedziczny w linii męskiej. W 1512 wójt Wolfram Schoff otrzymuje przywilej dziedziczenia urzędu i możliwość przekazania go nawet swoim córkom. W 1559 roku piastujący urząd komornika Jáchy Reideburg przebudował zrujnowaną twierdzę w renesansowy zamek z dwiema narożnymi wieżami. Jáchym Reideburg zmarł w 1612 roku a jego majątek odziedziczył Kašpar von Reideburg. W 1640 roku komornikiem został urzędnik cesarski Matouš Forgaš. Przeprowadził on odbudowę zniszczonego w czasie wojny trzydziestoletniej zamku. Po bezpotomnej śmierci Matouša, urząd komornika w 1667 roku nabył naczelny poborca ​​podatkowy biskupa wrocławskiego Jindřich z Gilgenheimu. Jego potomkowie sprawowali urząd komornika do 1906 roku, kiedy to sprzedali go miastu Vidnava.

Po drugiej wojnie światowej zamek w Vidnavie wykorzystywany jako spichlerz zbożowy popadał w ruinę. Po remoncie przeprowadzonym w początkach lat 70-tych XX wieku obiekt zaadaptowano na potrzeby szkoły artystycznej, która funkcjonuje w nim do dzisiaj. Podczas prac odkryto dekoracje sgraffitowe na zamkowych wieżach oraz krzyżowo-kalenicowe sklepienia w sali na parterze. Obecnie zamek jest budynkiem parterowym na planie prostokąta o wymiarach 26x13m. Posiada dwie narożne dwupiętrowe wieże wzniesione na rzucie kwadratu 7x7m. Zwieńczony jest czterospadowym dachem siodłowym, natomiast wieże posiadają dachy namiotowe. W południowej części łączy się z pozostałościami murów miejskich.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku