Czechy, Vartnov

Vartnov

Pocheň zamek Vartnov

 

Na niewielkim zalesionym wzgórzu w miejscowości Pocheň zachowały się ruiny zamku. Jego początki nie są znane. Pierwsza wzmianka o zamku Vratnov pochodzi z 1377 roku. Badania archeologiczne i uzyskane w ich czasie znaleziska datują jego powstanie na początek XIV wieku. Prawdopodobnie został wzniesiony przez przedstawicieli rodu z Varty piastujących urzędy na dworze księcia opawskiego Mikołaja II. Około 1349 toku został przejęty przez morawską rodzinę z Holštejn. Pisał się z niego Vok I, a następnie  jego syn Štěpán I zajmujący wysoką pozycję w życiu powiatu.

Zamek powstał na niewielkim wzniesieniu na planie owalu. Mury obwodowe, których grubość sięgała 2,5 m. poprowadzono po krawędzi wzgórza. Wjazd znajdował się od południa i prowadził przez most przerzucony nad suchą fosą. Wieża bramna otwarta od strony dziedzińca została wysunięta przed lico muru. Dodatkowym zabezpieczeniem wjazdu był osłaniający południową część zamku mur zewnętrzny. Północną cześć dziedzińca odgrodzono murem. W jego zachodniej części umiejscowiono główny budynek mieszkalny we wschodniej powstał wewnętrzny mały dziedziniec ze studnią. Kolejny budynek mieszkalny stanął przy zachodnim murze. Podczas wykopalisk odkryto pozostałości budynków przy bramie, ale ich przeznaczenie nie jest wyjaśnione.

W 1421 roku Holštejnowie sprzedali zamek księciu Janowi II Żelaznemu. Jego synowie odsprzedali go w 1447 roku Bernardowi Bírka z Násile. Zamek Vratnov uniknął zniszczeń podczas wojen husyckich. Został zdobyty i spalony podczas najazdu króla Maciej Korwina w 1474 roku w czasie wojny węgiersko-czeskiej, chociaż nie jest pewne, po której stronie konfliktu stali jego właściciele.  Lustracja z 1523 roku opisuje go jako zrujnowany co świadczy, że nie został odbudowany ze zniszczeń. W drugiej połowie XVII wieku obok pozostałości zamku założono wieś Pocheň.

Obecnie na porośniętym drzewami wzgórzu widoczne są fragmenty murów, pozostałości bramy oraz pozostałości fosy. Z budynków zachowało się jedne sklepione beczkowo pomieszczenie piwniczne oraz portal do innego zagruzowanego pomieszczenia.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku