Polska, Ujazd

Ujazd

Zamek w Ujeździe

 

Zamek w Ujeździe został odkryty całkiem niedawno, podczas prac remontowych neogotyckiego pałacu. W frontowej ścianie zachował się fragment gotyckiej ściany o długości 12m i wysokości 3m. Prawdopodobnie jest to pozostałość po rycerskim zamku istniejącym tu w średniowieczu.

Po raz pierwszy wieś Ujazd w źródłach pisanych pojawia się w roku 1283. Przekształcona w miasteczko, stała się ośrodkiem sporego majątku od początku pozostającego w rękach prywatnych. Na początku XV wieku Ujazd należał do Piotra Tłuka ze Strykowa miecznika i cześnika łęczyckiego, a potem kasztelana inowłodzkiego. Zapewne on był fundatorem obronnego założenia, które w źródłach z lat 1474-76 określane jest jako „castrum”. Obecnie trudno cokolwiek powiedzieć o wyglądzie gotyckiego zamku. Usytuowany w dolinie rzeki Czarnej i otoczony jej wodami, był to prawdopodobnie typowy niewielki zamek rycerski. Posiadał regularny obwód murów i dom mieszkalny przy jednej z kurtyn.

W wieku XVII zamek w Ujeździe został przekształcony przez Kaspra Denhoffa w barokowy pałac. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1882-86. Należącej wówczas do Ostrowskich rezydencji położonej w rozległym parku nadano neogotycki wygląd. Obecnie obiekt jest remontowany i być może dzięki temu, wiedza o jego historii zostanie wzbogacona o nowe odkrycia.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku