Polska, Udórz

Udórz

Zamek w Udorzu

 

Na wyniosłej górze zwanej Zamczyskiem, wśród porastającego ją lasu wznoszą się ruiny rycerskiego zamku. Zbudowany prawdopodobnie został w drugiej połowie XIV wieku, na terenie wcześniejszej osady obronnej. Stanowił przypuszczalnie jeden z elementów systemu umocnień granicy polsko-czeskiej, za panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Zamek w Udorzu został zbudowany na planie wieloboku wykorzystując zalety obronne miejsca, na którym powstał. Stanowił on główną część większego założenia obronnego, otoczonego wałami drewniano-ziemnymi. Po roku 1581 warownia należąca do Mikołaja Długosza przeszła w ręce Andrzeja Korycińskiego.

Do naszych czasów zachowały się fragmenty kamiennych murów. Badania archeologiczne przeprowadzone na zamku w Udorzu wysunęły hipotezę, że budowla ta nie została w pełni ukończona w trakcie budowy lub przebudowy. Tłumaczyłoby to zły stan murów i brak informacji historycznych na temat zamku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku