Łotwa, Tukums

Tukums

Zamek w Tukums

 

Po zajęciu przez Zakon Krzyżacki w połowie XIII wieku terenów dzisiejszego miasta Tukums zapadła decyzja o budowie obiektu o cechach obronnych. Początkowo mógł być to np. ufortyfikowany spichlerz lub inny budynek gospodarczy. Kiedy dokładnie Zakon przystąpił do budowy murowanego zamku nie jest do końca pewne. Było to zapewne na początku XIV wieku.

Zamek Tuckum był niewielkich rozmiarów i został wzniesiony na plan prostokąta. Był to otoczony kamiennym murem dziedziniec z budynkiem wzdłuż zachodniej kurtyny. Późniejsze zniszczenia i brak badań uniemożliwiają dokładne odtworzenie pierwotnego wyglądu zamku. Skromne rozmiary warowni wynikały z faktu iż terytorium na którym się znajdował podlegało bezpośrednio mistrzom inflanckim. Obiekt miał niewielkie znaczenie wojskowe i służył zapewne jako miejsce postoju na trasie z Kurlandii do Prus bądź Rygi. W drugiej połowie XV wieku został zniszczony przez mieszczan ryskich podczas konfliktu miasta Rygi z Zakonem Krzyżackim. Zamek został jednak szybko odbudowany i służył Zakonowi do sekularyzacji Inflant w 1561 roku.

Po sekularyzacji Tukums znalazło się w Księstwie Kurlandii i Semigalii. Wielka wojna północna położyła kres istnienia zamku. Opisy z 1712 roku przedstawiają go jako opuszczony i nadający sie do rozbiórki.  W późniejszych wiekach na jego terenie powstała zabudowa miejska.

Do naszych czasów zachowała się północna część zachodniego skrzydła w formie wieży. Ma ona wymiary 11,5×11,5 i mury o grubości 1,6m. W jej wnętrzu funkcjonuje niewielkie muzeum. Prócz wieży zachował się wolno stojący kilkumetrowej długości fragment kamiennego muru.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku