Polska, Trzebieszowice

Trzebieszowice Czerwony Dwór

Wieża obronno-mieszkalna w Trzebieszowicach

 

W 1347 roku część obecnych Trzebieszowic stała się własnością kłodzkiej gałęzi rodu von Reichenbach. Zapewne pierwszy przedstawiciel rodziny Hensil zbudował na terenie folwarku mieszkalną kamienną wieżę z cechami obronnymi. Usytuowana została na usypanym ziemnym kopcu. Zbudowana na planie prostokąta o wymiarach 10,7×7,6m i posiadała trzy kondygnacje. Dwie górne kondygnacje pełniły funkcje mieszkalne. Posiadały one wykusze latrynowe oraz niewielkie otwory okienne. Na szczycie wieży znajdował się poziom obronny z krenelażem i otworami strzelniczymi.

W 1580 do wieży dostawiono renesansowy dwór. Wzniesiony na planie prostokąta posiadał trzy kondygnacje i zwieńczony był dwuspadowym dachem. Przebudowano także wieżę przekształcając poziom obronny w czwartą kondygnację. Kolejne przebudowy założenia miały miejsce w XVII i XIX wieku. Powstały nowe budynki mieszkalne i gospodarcze. Po II wojnie światowej obiekt zaadaptowano na zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego. Od lat 90-tych XX wieku dwór jest opuszczony i stopniowo popada w coraz większą ruinę.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku