Polska, Tarnowice Stare

Tarnowice Stare

Zamek w Tarnowicacach Starych

W będących obecnie dzielnicą Tarnowskich Gór Tarnowicach, zachował się wzniesiony w XVI wieku zamek. Fundatorem jego budowy był ród Włodków, w których posiadaniu była wieś w latach 1520-70. Założony na planie kwadratu składał się z czterech piętrowych skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. W narożniku pd-wsch został wzmocniony trzykondygnacyjną wieżą, wspartą szkarpami. W skrzydle zachodnim znajdowała się sień wjazdowa. Dziedziniec zamkowy otaczały krużganki, na parterze arkadowe wsparte na filarach na piętrze z kolumnami.

Pierwotny wygląd zamku został zniekształcony przez liczne przebudowy w wiekach XVIII i XIX. Między innymi powiększono skrzydło północne, przebudowano sień wjazdową oraz zamurowano krużganki. Podczas tych prac używano cegły, podczas gdy pierwotny zamek został wzniesiony z kamienia. Cała budowla została otynkowana i przykryta dwuspadowym dachem pokrytym dachówką.

Po II wojnie światowej zamek stał się siedzibą PGR-u. Po upadku państwowego gospodarstwa obiekt pozostawał opuszczony i postępowała jego dewastacja. 2000 roku Kompleks Zamkowy stał się własnością państwa Krystyny i Rajnera Smolorz. Nowi właściciele rozpoczęli remont który został ukończony pod koniec 2010 roku. W czerwcu 2011 w odnowionych zamkowych murach nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku