Rumunia, Targu Mures

Targu Mures

Twierdza w Targu Mures

 

Pierwsza wzmianka o Targu Mures pochodzi z 1322 roku. Była to początkowa osada targowa położona w dolinie rzeki Mures. Prawdopodobnie istniał tu wcześniej kościół dominikanów zniszczony podczas najazdu tatarskiego w 1241-42. W 1405 roku król Zygmunt Luksemburski nadał miastu przywilej jarmarków. Kolejny król Węgier Maciej Korwin w 1470 nadał miastu status miasta królewskiego. W 1332 roku pojawia się wzmianka o klasztorze franciszkanów jednym z czterech w Siedmiogrodzie. Po pożarze drewnianego kościoła w 1360 roku franciszkanie przystępują do budowy murowanej świątyni. Prace przy jej wznoszeniu trwają do 1490 roku.  Dwa lata później Istvan Batory wojewoda Siedmiogrodu, ojciec Stefana Batorego przyszłego króla Polski nakazuje otoczyć kościół i klasztor murami obronnymi. Około 1558 roku kościół został przejęty przez protestantów.

W 1601 twierdza w Targu Mures została zniszczona w czasie walk Michała Walecznego z wojskami austriackimi generała Basty. Mieszkańcy miasta znaleźli schronienie w Brasov. Jednym z nich był Tamás Borsos przyszły burmistrz Targu Mures. Widząc fortyfikacje broniące Brasov postanowił zbudować podobne w swoim mieście, aby jego mieszkańcy nie musieli szukać już schronienia gdzie indziej. W 1602 przystąpiono do odbudowy kościoła i budowy otaczających go murów obronnych. W wyniku trwających do 1652 roku prac powstała forteca o nieregularnym planie z siedmioma bastionami o powierzchni 4,3 ha.

Budowę pięciu bastionów sfinansowały cechy miejskie i na ich cześć nosiły nazwę. Był więc bastion szewców w narożniku płd. -zach., kuśnierzy w połowie kurtyny południowej, bednarzy w narożniku płd. -wsch., krawców w narożniku płn. -zach. i rzeźników w narożniku płn. -wsch. Na ich dolnych poziomach umieszczono stanowiska dla dział. Na pierwszym i drugim piętrze znajdowały się stanowiska dla ręcznej broni palnej. Bastion z bramą umieszczono w kurtynie zachodniej obok znajdował się siódmy bastion zwany wieżą  Bathory na część budowniczego twierdzy. Ceglano kamienne mury łączące bastiony miały 10 metrów wysokości. Wewnątrz murów wzniesiono kilka budynków. Całość otaczała fosa o szerokości około 9m i głębokości 2,5m zasilana wodami pobliskiej rzeki Mures.

W 1661 twierdza została opanowana przez wojska tureckie. Potem jeszcze kilkukrotnie miasto było niszczone podczas wojen z Turcją i w czasie powstania kuruców. Po utracie politycznej niezależności i włączeniu Siedmiogrodu do imperium Habsburgów twierdza Targu Mures straciła swe militarne znaczenie. Po 1775 roku Austriacy wyburzyli budynki wewnątrz twierdzy i w ich miejsce zbudowali koszary, magazyny amunicji, piekarnię i inne obiekty na potrzeby stacjonującego tu garnizonu. W 1910 zasypano otaczającą twierdzę fosę. W 1962 wyburzono budynki wzniesione przez Austriaków by w ich miejsce zbudować park rozrywki. Inicjatywa na szczęście  nie została zrealizowana z powodu braku funduszy.

Po przeprowadzonych w ostatnich latach pracach bastiony i mury odzyskały dawny wygląd. Zadbany teren twierdzy jest udostępniony turystom.  Zniszczony w XVII wieku przez Turków kościół obecny wygląd uzyskał  podczas odbudowy przeprowadzonej w latach w  1785-1791.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku