Polska, Syców

Syców

Zamek  w Sycowie

 

Nazwa osady targowej Syców pojawia się po raz pierwszy w dokumencie księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa z roku 1276. Kolejne podziały Śląska powodują że miejscowość przechodzi w posiadanie księcia głogowskiego a następnie oleśnickiego.

Pierwszy zamek należący do księcia oleśnickiego Konrada pojawia się w przekazach źródłowych w roku 1283. Zapewne była to jednak budowla drewniana i dopiero na początku XIV wieku wzniesiono budynki murowane. Zamek usytuowany był w południowej części miasta i nie był związany z fortyfikacjami miejskimi. Składał się najprawdopodobniej z kilku budynków otaczających wewnętrzny dziedziniec. Niestety obecnie z powodu braku kompleksowych badań niemożliwe jest dokładniejsze odtworzenie pierwotnego założenia.

W roku 1489 król Maciej Korwin odbiera Syców księciu oleśnickiemu Konradowi Białemu i tworzy z niego tzw. wolne państwo stanowe. Jego pierwszym właścicielem zostaje Jan von Haugwitz. Kolejni właściciele Sycowa na początku XVII wznoszą nową siedzibę pozbawioną cech obronnych a miasto otaczają fortyfikacjami bastionowymi. Opuszczony stary zamek traci swe znaczenie jako ich główna siedziba i ulega zupełnemu zniszczeniu. Niestety w roku 1945 taki sam los spotyka przebudowany w XIX wieku pałac.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku