Polska, Stare Dębno

Stare Dębno

Zamek w Starym Dębnie

 

Na płd-wsch krańcu wsi w dolinie rzeki Parsęty zachował się ziemny kopiec, na którym znajdował się zamek rycerskiego rodu Kleszczów, potem używającego nazwiska von Kleist. Siedziba rodu została wzniesiona w XIV wieku, po otrzymaniu od księcia zachodniopomorskiego Warcisława IV ziemi nad Parsętą i jeziorem Radacz.  Sztucznie usypany kopiec o wysokości 7m powstał na podmokłej nizinie. Otoczony został fosą i ziemnym wałem. Na plateau stożka o wymiarach 20x25m wzniesiona została murowana wieża obronno-mieszkalna. Zbudowana z cegły na kamiennym fundamencie na rzucie prostokąta 11x15m. Od północy usytuowano podzamcze. Wjazd do zamku prowadził od zachodu, co potwierdza wyższa od tej strony wysokość ziemnego wału.

Niestety źródła pisane nie opisują zamku również późniejsze zniszczenia uniemożliwiają dokładne odtworzenie całego założenia. Podczas wojny trzydziestoletniej ( 1618-48 ) zamek został zniszczony. Uszkodzenia były na tyle poważne, że został opuszczony i nigdy nie został odbudowany. Obecnie na zachowanym ziemnym stożku odnaleźć można jedynie zarys fundamentu wieży.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku