Polska, Sosnowiec

Sosnowiec

Zamek Sielec w Sosnowcu

 

Sielec będący obecnie dzielnicą Sosnowca ma długą sięgającą czasów średniowiecza historię. Najstarsze źródło pisane w których pojawia się nazwa Siedlec lub Siedlecz to dokument z roku 1361. Być może już pod koniec XIV wieku na terenie wsi została wzniesiona jakaś budowla obronna. Jako jej fundatora wymienia się Piotra z Sielca. Istnienie budowli odnotowano w dokumentach z roku 1403. Obecnie trudno ustalić pierwotny wygląd foralicjum. Było to zapewne jednoskrzydłowe założenie położone wśród mokradeł utrudniających podejście.

W XVII wieku Sielec trafił do rąk rodu Minorów-Przybysławskich. Sebastian Minor na miejscu średniowiecznego wzniósł nowy zamek na planie kwadratu. Składał się z czterech skrzydeł z narożnymi basztami otaczającymi wewnętrzny dziedziniec. Funkcje reprezentacyjne pełniło skrzydło zachodnie o układzie dwutraktowym. Pozostałe skrzydła miały układ jednotraktowy. Zamek otaczała głęboka nawodniona fosa ze zwodzonym mostem. Budowę zamku ukończono w roku 1620 co upamiętnia zachowana w dawnej kaplicy tablica z tą właśnie datą i herbem Minorów Półkozicem.

W roku 1824 zamek został zniszczony przez pożar. Książę Ludwik Cöethen-Anhalt będący ówczesnym właścicielem w 1832 zlecił jego odbudowę Józefowi Heintzlowi. W jej wyniku budowla uzyskała charakter reprezentacyjny pałacowy. Obniżono baszty wyburzono skrzydło wschodnie zasypano fosy usuwając tym samym ostatnie cechy obronne. Wokół zamku założono park i folwark.  W roku 1856 klucz sielecki kupił hrabia Andrzej Renard dla swego syna Jana. Do dziś w głównej sali zamku znajduje się pięciopolowy herb Renardów. Kiedy w roku 1884 powstała górniczo-przemysłowa spółka „Gwarectwo hr. Renarda” sielecki zamek staje się jej siedzibą aż do końca II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny zamkiem administrowała kopalnia Sosnowiec a przez pewien okres mieściło się tu nawet Muzeum Górnictwa. Kolejny właściciel Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol” w latach 80-tych XX wieku urządziły na zamku wzorcownie szkła i Muzeum Szkła Współczesnego. Od roku 1998 decyzją Rady Miejskiej Miasta Sosnowca prowadzony był gruntowny remont obiektu. Po jego zakończeniu sielecki zamek stał się siedzibą Sosnowieckiego Centrum Sztuki.

Dzięki pracom remontowym zamek odzyskał wygląd z roku 1832.  Ma kształt podkowy otwartej na wschód. W narożnikach znajdują się kwadratowe wieże kryte namiotowymi dachami. Podczas remontu odkryto piwnice z kolebkowymi sklepieniami w których urządzono kawiarenkę.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku