Polska, Skawina

Skawina

Zamek w Skawinie

 

Według relacji Jana Długosza król Kazimierz Wielki wzniósł w pobliżu miasta murowany zamek. Informację tę potwierdza również drugi z kronikarzy Janko z Czarnkowa. Być może jego powstanie miało związek z istnieniem na rzece Skawince komory celnej. Po śmierci Kazimierza Wielkiego miasto przeszło na własność klasztoru tynieckiego a zamek stał się siedzibą wójtów Skawiny. Prawdopodobnie pod koniec XVII wieku obiekt był już w ruinie i na początku następnego wieku uległ rozbiórce.

Podczas prac archeologicznych przeprowadzonych w 1958 w rejonie szkoły w miejscu gdzie mógł stać zamek odkryto  fragmenty murów datowane na wiek XIV. Na podstawie tak skromnych danych trudno odtworzyć wygląd skawińskiego zamku. Przypuszcza się że miał kształt czworoboku z graniastą wieżą w płd-zach narożniku i domem mieszkalnym wzdłuż muru zachodniego.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku