Polska, Skała

Skała

Zamek w Skale

 

Starsze opracowania wspominają że w XIV wieku istniał tu zamek książąt świdnickich zniszczony przez husytów w roku 1428. Niestety są to chyba jednak niepotwierdzone faktami opowieści mające nadać wzniesionej tu później rezydencji średniowieczny rodowód.

W roku 1347 książę Bolko II nadał wieś Seyfriedowi von Raussendorf. Później miejscowość kilkakrotnie zmienia właścicieli. W roku 1423 Skałę  nabył Fritsche von Kopatsch. Jego potomkowie wznieśli we wsi dwór, być może murowany będący ich siedzibą. Pod koniec XVI wieku majątek stał się własnością Adama von Lest. W miejsce dworu wzniósł on reprezentacyjną rezydencję z widokową loggią i wieżą mieszczącą klatkę schodową. W drugiej połowie XVII wieku pałac rozbudowano. Przedłużono go w kierunku północnym i dobudowano skrzydło zachodnie.  Kolejna rozbudowa miała miejsce na przełomie wieku XVIII i XIX. Pałac uzyskał plan podkowy z dziedzińcem i ryzalitem w południowym narożniku.

Po roku 1945 obiekt został zniszczony i obecnie jest chylącą się ku upadkowi ruiną.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku