Polska, Siemisławice

Siemisławice

Zamek w Siemisławicach

 

Gotycki zamek w Siemisławicach powstał w roku 1445 z inicjatywy rycerza Jerzego Czirna. Prawdopodobnie miał formę wieży mieszkalno-obronnej. W roku 1609 w miejsce gotyckiej budowli powstał późnorenesansowy zamek. Wzniesiony został na planie prostokąta z czworoboczną wieżą, na osi w której mieściło się wejście. W połowie XVII wieku książę brzeski Christian, przekształcił go na swą letnią rezydencję. W XIX wieku został przebudowany.

Obecnie to dwukondygnacyjna budowla z wieżą na osi. Z zachowanych detali architektonicznych najciekawszy jest bogaty dwuprześwitowy, renesansowy portal z kartuszami herbowymi i datą 1609. Na elewacjach zobaczyć można fragmenty dekoracji sgraffitowej, a na wieży zegar słoneczny.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku