Polska, Sianów

Sianów

Zamek w Sianowie

 

Jedną z nielicznych wiadomości o zamku jest jego rycina na mapie Lubinusa z roku 1618. Założenie obronne wzniesione w widłach rzek Unieście i Polnica, powstało zapewne w pierwszej połowie XIV wieku. Stanowiło ono jedną z siedzib biskupa kamieńskiego.

Po roku 1436 zamek w Sianowie stał się własnością książąt pomorskich. W roku 1483 książę Bogusław X sprzedał go swemu kanclerzowi von Kleist. W następnych wiekach, ponownie był własnością Gryfitów. Zamek użytkowano do wieku XVIII. Jego relikty uległy całkowitej rozbiórce w połowie wieku XIX. Ten fakt oraz niewielka ilość przekazów źródłowych uniemożliwia odtworzenie pierwotnego wyglądu zamku oraz jego historii.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku