Polska, Ryczów

Ryczów

Zamek w Ryczowie

 

Na wysokiej jurajskiej skale na uboczu głównych szlaków turystycznych wznoszą się ruiny strażnicy obronnej. Powstała być może w połowie XIV wieku jako jeden z punktów obrony granicy polsko-czeskiej za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Brak udokumentowanych przekazów historycznych nie pozwala określić kto był twórcą i fundatorem tej budowli.

Na szczycie trudno dostępnej skały zostały wzniesione mury z kamienia łamanego na planie wieloboku zbliżonego do trapezu. Był to dom mieszkalny albo zabezpieczenie niewielkiej powierzchni bedącej miejscem pobytu straży. Pierwotnie zamek posiadał wysoką basztę której resztki widoczne były jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Do naszych czasów zachowały się niezbyt wysokie partie murów które zostały zabezpieczone i uzupełnione. Poniżej skały są słabo widoczne ślady wałów ziemnych oraz fosy pierwotnie otaczających zapewne całe założenie obronne.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku