Polska, Ruda Śląska

Ruda Śląska

Zamek w Rudzie Śląskiej

 

W Rudzie obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej na skrzyżowaniu ulic: Bujoczka, Starowiejskiej i Szczęść Boże znajdują się zapomniane i mało znane, nawet okolicznym mieszkańcom ruiny zamku. Zbudowany został prawdopodobnie pod koniec XIV wieku jako siedziba rodu Rudzkich. Z powodu braku poważniejszych badań archeologicznych  oraz bardzo skąpych wzmianek na jego temat, trudno obecnie odtworzyć jego średniowieczny wygląd. Jednak po zachowanych murach których grubość dochodzi do 3m nie ma wątpliwości, że był to obiekt obronny.

W roku 1543 zamek w Rudzie Śląskiej stał się własnością Jana Gierałtowskiego. Podczas wojny trzydziestoletniej obiekt został zniszczony, a opisy z drugiej połowy XVII wieku przestawiają go jako podupadły. W wieku XVIII zamek został odbudowany i przekształcony w pałacową rezydencję. Kolejna przebudowa miała miejsce pod koniec wieku XIX. Pałacowi nadano, modny wówczas styl neogotycki.

Tragiczny dla rudzkiego zamku okazał się rok 1945, kiedy to żołnierze Armii Czerwonej spalili go, tym samym doprowadzając do ruiny. Niszczejący obiekt został w latach 50-tych na polecenie władz rozebrany. Dzisiaj miejsce gdzie znajdował się zamek nie wygląda najlepiej. Mocno zarośnięte krzewami ruiny nadal niszczeją i jedynie zamkowe piwnice zachowały się w dobrym stanie.

Niedawno powstało Stowarzyszenie Młodych na rzecz Rewitalizacji Zabytków Epoki Średniowiecza w Rudzie Śląskiej. Jednym z celów Stowarzyszenia jest ochrona i adaptacja ruin zamku. Być może okaże się to ratunkiem dla zamku w Rudzie Śląskiej i należy tylko liczyć, by członkom Stowarzyszenia nie zabrakło entuzjazmu i zapału.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku