Polska, Rożnów

Rożnów

Zamek w Rożnowie

 

Rożnów to znana miejscowość letniskowa leżąca nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego mogąca poszczycić się posiadaniem pozostałości dwóch zamków. Na podstawie źródeł pisanych wiadomo że pierwszy z nich został wybudowany w latach 1350-70 przez ród Rożenów. W połowie XVI wieku zamek zostaje opuszczony i szybko popada w ruinę kiedy hetman wielki koronny Jan Tarnowski wznosi nową warownię.

Drugi zamek usytuowany został w dolinie nad brzegiem Dunajca i jest jednym z pierwszych przykładów nowożytnej fortyfikacji obronnej na ziemiach polskich. Wiadomo że twierdzę zaczął wznosić przed 1568 r. wspomniany wcześniej hetman Jan Tarnowski znany teoretyk sztuki wojennej. Budowla ta jednak nigdy nie została ukończona. Powstała jedynie kamienna beluarda w narożu pd-wsch oraz budynek bramny z zejściem. Obiekty zostały połączone murami kurtynowymi. Utworzyły one wewnętrzny dziedziniec na którym znajdował się drewniany zamek okólny.

Wzniesiona w Rożnowie beluarda wzorowana na starowłoskich systemach obronnych stanowi prototyp bastionu. Wzniesiona została z kamienia na planie pięcioboku o osi 30 m. Jej solidne trzymetrowej grubości mury posiadały otwory strzelnicze na dwóch poziomach. Dostęp do górnych strzelnic był możliwy dzięki wewnętrznemu okólnemu drewnianemu gankowi. Beluarda prawdopodobnie była nakryta ziemią co jeszcze bardziej wzmacniało jej konstrukcję. Ciekawym obiektem jest również dwukondygnacyjny budynek bramny. Ustawiony został na poziomie wąwozu wykorzystanego jako fosa tak że brama wjazdowa znajdowała się na poziomie 7 m.

W następnych wiekach Rożnów był własnością różnych rodów magnackich. Jego ostatnimi właścicielami od 1745 byli Stadniccy. Na początku XIX wieku w beluardzie przykrytej dachem urządzono gorzelnię dworską.

Obecnie twierdza w Rożnowie jest zapomniana i zaniedbana a szkoda bo ten interesujący obiekt zasługuje na lepsze wykorzystanie.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku