Polska, Rokitnica

Rokitnica

Zamek w Rokitnicy

 

Już we wczesny średniowieczu istniał w Rokitnicy obronny gród. Wspomina o nim dokument wystawiony przez księcia Henryka Brodatego z roku 1211. W połowie XIII wieku prawdopodobnie zostały wzniesione pierwsze kamienne mury. Murowany zamek w Rokitnicy położony na prawym brzegu Kaczawy, był siedzibą komory celnej oraz ochraniał bród na rzece. Strzegł również znajdujących się w pobliżu terenów złotonośnych. Pierwotne założenie otoczone fosą miało regularny plan, zbliżony do prostokąta o wymiarach 38 x 44 m.

W drugiej połowie XIII wieku dokonano rozbudowy zamku. Wzniesiony został murowany dom mieszkalny przy kurtynie północnej. Następnie dostawiono do niego kaplicę, o której pierwsza wiadomość pochodzi z roku 1319. W XV wieku zamek w Rokitnicy stał się siedzibą rycerzy rabusiów. Możliwe, że to było przyczyną zniszczenia zamku w roku 1451 przez wojska miast Wrocławia i Świdnicy. Nigdy nieodbudowany popadł w ruinę.

Do naszych czasów zachowała się jedna ściana i nikłe pozostałości murów. Zamek w Rokitnicy zaliczany jest do najstarszych murowanych założeń na terenie Polski.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku