Polska, Rogów Opolski

Rogów Opolski

Zamek w Rogowie Opolskim

 

Nazwę Rogowa Opolskiego wyprowadza się od słowa „Róg” które ma nawiązywać do łuku utworzonego przez płynącą w pobliżu Odrę. Po raz pierwszy Rogów Opolski został wzmiankowany jako „Rogow” w 1305 r. jako jedna z wsi czynszowych biskupstwa wrocławskiego. Teren Rogowa był zamieszkały już dużo wcześniej. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne, podczas których znaleziono kawałki naczyń glinianych pochodzących z pierwszych wieków naszej ery. Ciekawym znaleziskiem był również miecz żelazny o długości 95 cm, pochodzący z XI wieku. Legenda mówi że Rogów w czasach piastowskich miał być siedzibą templariuszy którzy wznieśli tu wodny zamek. Jak dotychczas nic jednak nie potwierdza tej hipotezy.

Według zachowanego dokumentu z roku 1393 Herfert Pause sprzedaje dwóm zamożnym rycerzom braciom Janowi i Adamowi Bessom dom w Rogowie oraz wieś z czynszami powinnościami i cłem na Odrze. Zachowana wzmianka może świadczyć o istnieniu jakieś umocnionej siedziby ale jest dość lakoniczna. W roku 1490 Rogów stał się własnością rodziny Rogoyskich z Rogoźnika.

Położony na południowym skraju wsi zamek zbudowany został na stromej skarpie dawnego koryta Odry. Jako pierwsza została wzniesiona prostokątna wieża wschodnia. Pod koniec XVI wieku dobudowane zostały do niej dwa renesansowe skrzydła z narożną basztą. Od strony dziedzińca posiadały krużganki. W roku 1612 zamek staje się własnością rodziny Wbrsky. Niestety obiekt zostaje zaniedbany i w roku 1757 zadłużony majątek nabywa na licytacji główny wierzyciel hrabia Henryk Adolf von Redern z Krapkowic. Dziesięć lat później jego spadkobiercy sprzedają Rogów hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz. Będąc w posiadaniu tego rodu zamek przeżywa swoje najświetniejsze lata.

Syn Karola Henryk Kurt von Haugwitz w czasach napoleońskich zostaje premierem rządu pruskiego. Wysoka pozycja sprawia że przystępuje do przebudowy rodowej siedziby. Zostaje wzniesione skrzydło północne w stylu klasycystycznym. Zamek zyskuje wygląd wspaniałej rezydencji otoczonej neobarokowym ogrodem i modnym wówczas parkiem krajobrazowym. W posiadaniu rodziny von Haugwitz Rogów pozostaje do końca II wojny światowej.

Po wojnie zamek został przejęty przez PGR. Obiekt wykorzystywany jako magazyn zboża szybko zamienił się w ruinę. W roku 1965 został przekazany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Po odbudowie umieszczono tu zbiory specjalne z wieloma cennymi starodrukami. Zamek odzyskał dawny wygląd prowadzi do niego przerzucony przez fosę kamienny trzyprzęsłowy most. Z dziedzińca schodami można przejść na tarasy których mury oporowe stanowią umocnienia nadrzecznej skarpy. Mimo że położony na uboczu  wart jest zobaczenia.

 

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku