Polska, Rajsko

Rajsko

Zamek Rajsko

 

Położony nad rzeką Kwisą zamek Rajsko mimo swego wyglądu sugerującego średniowieczne pochodzenie jest pozostałością obiektów wzniesionych w czasach nowożytnych. Istnieją przekazy mówiące, że na skraju cypla którego strome zbocza opadają ku rzece w XIII wieku istniał zamek Nietburg. Pełnić miał on rolę siedziby myśliwskiej, a potem strażnicy chroniącej granicę księstwa jaworskiego. Zamek był ponoć siedzibą raubrittera Jobsta von Kolditz i został zniszczony przez husytów w roku 1431.  Dotychczasowe badania nie potwierdziły jednak średniowiecznego rodowodu obiektu.

W latach 1875-78 baron Alexander von Minutoli-Woldeck wykorzystując rzekomo średniowieczne mury wzniósł obiekt mający być siedzibą jego prywatnych zbiorów sztuki. Powstała kaplica o schodkowych szczytach  z wieżą oraz baszta i budynek mieszkalny. Całość otaczał mur z bramą ozdobioną renesansowym portalem. Portal oraz wiele innych autentycznych kamieniarskich detali pochodziło z innych obiektów i miało za zadanie nadać obiektowi trochę patyny. Po śmierci barona jego córka będąca spadkobiercą posiadłości w roku 1925 wydzierżawiła obiekt. Po adaptacji utworzono w nim całoroczne schronisko, które funkcjonowało do II wojny światowej.

Po wojnie obiekt niszczał popadając w ruinę. Pierwsze prace zabezpieczające przeprowadzono dopiero w latach 70-tych XX wieku. W roku 1989 ruiny zamku Rajsko stały się własnością prywatną. Niestety nie zapobiegło to dewastacji obiektu. Zniszczona została brama i zdobiący ją renesansowy portal. Po zmianie właściciela w roku 2008 rozpoczęto starania mające na celu odbudowę zamku. Prace ruszyły w roku 2010 i trwały cztery lata. W odrestaurowanych budynkach powstał niewielki hotel.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku