Polska, Radłówka

Radłówka

Zamek w Radłówce

 

Na skraju wsi nad niewielkim potokiem zachowały się ruiny rycerskiego zamku. Powstał on w połowie XV wieku kiedy wieś Radłówka należała do rodziny von Zedlitz. Za inicjatora budowy uważa się Nickela von Zedlitz zwanego Młodszym. Zamek w Radłówce wzniesiono z kamienia  na planie prostokąta o wymiarach 23x26m. W narożniku płn-zach którego mury są najgrubsze około 2,6m znajdowała się wieża mieszkalna. Naprzeciwko w narożniku płn-wch mieściła się kuchnia. Pomiędzy oboma budynkami umieszczono ryglowaną bramę prowadząca na niewielki wewnętrzny dziedziniec. Pozostałą zabudowę zamku stanowiły zapewne budynki gospodarcze. Wjazd do zamku prowadził przez most przerzucony nad dwoma nawodnionymi fosami przedzielonymi ziemnym wałem.

Syn Nickela, Siegmund von Zedlitz w roku 1500 sprzedał Radłówkę radzie miasta Lwówek. Niewiadomo jakie były dalsze losy zamku. Prawdopodobnie pozostawał niezamieszkały i popadł w ruinę. Niewykluczone, że jak wiele innych tego typu obiektów został zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej.

Do naszych czasów z rycerskiego zamku zachowały się jedynie fragmenty kamiennych murów pozwalające odtworzyć jego pełny obwód oraz pozostałości zabudowy wewnętrznej. Czytelna jest zamkowa fosa otaczająca ruiny z trzech stron.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku