Polska, Przeworno

Przeworno

Zamek w Przewornie

 

Po raz pierwszy w źródłach pisanych Przeworno pojawia się w roku 1155. W bulli papieża Hadriana IV wraz z okolicznymi wioskami wymienione jest jako uposażenie biskupa wrocławskiego. W XIII wieku miejscowość staje się własnością rycerską. Początkowo właściciele zmieniają się często. Zachowały się informacje że wieś należała do Gocława Wrony z rodu Samborów, Bogusława I Komesa ze Strzelina, rycerza Jarosława oraz rycerza Marbnta i jego spadkobierców. Około roku 1447 przechodzi w posiadanie ródu von Czirnów i w jego rękach pozostaje do pierwszej połowy XVII wieku.

Prawdopodobnie w połowie XV wieku  z chwilą objęcia Przeworna przez ród von Czirnów powstał murowany zamek. W zniesiony został na płd-wsch krańcu wsi nad rzeką Krynką. W roku 1461  zamek w Przewornie został zniszczony przez odziały mieszczan wrocławskich i nyskich. Odbudowano go w stylu renesansowym. Powstało wówczas czworoboczne założenie z wewnętrznym dziedzińcem i narożnymi wieżyczkami. Całość otaczała nawodniona fosa. W czasie wojny trzydziestoletniej w roku 1643 został  złupiony i spalony przez Szwedów.

W drugiej połowie XVII wieku Przeworno i odbudowany zamek na krótko są własnością książąt brzeskich. Po roku 1675 wskutek bezpotomnej śmierci ostatniego pistowskiego księcia Jerzego IV Wilhelma księstwo legnicko-brzeskie przechodzi pod władanie cesarza austriackiego. Ciekawostką jest że w Przewornie pochowany jest zmarły 14 maja 1679 stryj księcia Jerzego Wilhelma August hrabia legnicki zwany Piastowiczem. Niektórzy to jego właśnie uważają za ostatniego męskiego potomka Piastów śląskich. Był synem księcia brzeskiego Jana Chrystiana i jego drugiej żony Anny Jadwigi von Sitzsch. Ponieważ jednak małżeństwo było morganatycznego nie miał praw do dziedziczenia i nazwiska. Mimo starań nie udało mu się na cesarskim dworze uzyskać inwestytury na opuszczone księstwo swego bratanka.

W roku 1742 po przegranej przez Austrię wojnie Śląsk znalazł się państwie pruskim. Przeworno staje się wówczas własnością berlińskiego szpitala „Cherite” i pozostaje w jego posiadaniu aż do roku 1945. W XVIII i XIX wieku zamek był wielokrotnie przebudowywany co pozbawiło go wielu cech stylowych i przekształciło w pałac. Po II wojnie światowej majątek zostaje upaństwowiony a w zabytkowym obiekcie umieszczono biura i mieszkania miejscowego PGR-u.

W latach 90 – tych XX wieku zrujnowany pałac w Przewornie stał się własnością prywatną. Obecnie trwają prace mające miejmy nadzieję przywrócić mu dawną świetność. Do najcenniejszych zachowanych pozostałości zaliczyć możemy portal z datą budowy i kartuszem herbowym oraz kamienny XVIII-wieczny most w miejscu dawnej fosy. Pałac otacza zaniedbany niestety park krajobrazowy założony w XIX w.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku