Polska, Przedecz

Przedecz

Zamek w Przedeczu

 

Kronikarz króla Kazimierza Wielkiego Janko z Czarnkowa właśnie jego wymienia jako fundatora zamku w Przedeczu.. Obecnie jednak trudno ustalić wygląd pierwotnego kazimierzowskiego założenia. Gotycki zamek powstał zapewne w drugiej połowie XIV wieku. Zbudowany został na niewielkim wzniesieniu nad brzegiem jeziora Przedeckiego. Najprawdopodobniej składał się z ceglanych murów na rzucie prostokąta cylindrycznej wieży oraz dwukondygnacyjnego domu mieszkalnego. W zachodnim odcinku muru obwodowego znajdowała się wieża bramna.

W wieku XVI miała miejsce rozbudowa zamku. Związana była zapewne ze zniszczeniami spowodowanymi  pożarem z roku 1538. Jej inicjatorem był zarządzający zamkiem starosta Wojciech Koryciński. Zbudowany został wtedy nowy budynek.

Przetaczające się przez Polskę w wieku XVII wojny spowodowały znaczne zniszczenia przedeczkiego zamku. Znajdujący się w ruinie obiekt w roku 1789 został rozebrany a na jego fundamentach wzniesiono kościół ewangelicki. Częściowo zachowana cylindryczna wieża została zamieniona na kościelną dzwonnicę.

Obecnie wnętrza kościoła zostały zaadaptowane na miejski dom kultury. Jedynymi pozostałościami dawnej gotyckiej warowni jest dolna partia ceglanej wieży oraz zachowane pod budynkiem piwnice.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku