Polska, Podskale

Podskale

Zamek Podskale

 

Pierwszymi znanymi właścicielami wsi Rząsiny był rycerski ród von Talkenberg. Prawdopodobnie jego przedstawiciele byli inicjatorami budowy murowanego zamku pod koniec XIV lub na początku XV wieku. Istnieją hipotezy że już w XIII wieku istniała tu książęca warownia strzegąca granic księstwa i szlaku handlowego wiodącego do Legnicy. Jednak obecny stan wiedzy i brak dokładnych badań archeologicznych nie potwierdzają tak wczesnej metryki obiektu.

Zamek Podskale został wzniesiony na wąskim skalnym grzbiecie o stromych zboczach który  jedynie od zachodu ma łagodniejszy stok i tędy prowadził wjazd. Składał się z dwóch części i posiadał nieregularny plan dostosowany do kształtu wzniesienia. Na wschodnim krańcu stanowiącym kulminację wzniesienia znajdował się zamek górny. Zapewne był to budynek mieszkalny otoczony murem obronnym ze strzelnicami. Poniżej znajdowało się prostokątne podzamcze na którego terenie znajdował się murowany podpiwniczony budynek. Niestety późniejsze zniszczenie nie pozwalają więcej powiedzieć o pierwotnym wyglądzie zamku.

Po okresie wojen husyckich na Śląsku nastał czas niepokojów i grabieży. Pojawili się rycerze rabusie zwani raubritterami. Ich łupem padali najczęściej kupcy i mieszczanie co prowadziło do upadku handlu. Również władający wówczas zamkiem Podskale Bernard von Talkenberg trudnił się tym procederem. Po zdobyciu korony czeskiej przez Macieja Korwina przystąpiono do przywracania porządku. Król wydał rozkaz zdobycia i zburzenia siedziby rodu  von Talkenberg. Jak głosi tradycja 1 maja 1479 mieszczanie Lwówka i Jeleniej Góry wspierani przez górników z Kowar i oddziały Węgrów zdobyli i zniszczyli zamek. Król Maciej Korwin skonfiskował wieś Rząsiny Talkenbergom i nadał ją miastu Lwówek. Dopiero po 20 latach brat Bernarda Christoph von Talkenberg odzyskał rodzinne dobra z rąk króla Władysława II.

Po powrocie do Rząsin Talkenbergowie początkowo mieszkali we dworze we wsi a później przenieśli się do nowo wzniesionego renesansowego zamku w Płakowicach. Zniszczony zamek nigdy nie został odbudowany. Pod koniec XVIII wieku zamkowe ruiny zaczęto rozbierać w celu pozyskania materiału budowlanego. Proceder przerwał w roku 1830 ówczesny właściciel majątku rosyjski feldmarszałek hr. Iwan Dybicz-Zabałkański.

Do naszych czasów przetrwały niewielkie pozostałości zamku Podskale. Na krańcu wzgórza zachowały się fragmenty kamiennych murów z otworami strzelniczymi będące pozostałościami zamku górnego. Trochę niżej znajdują się kamienne mury będące zapewne piwnicą budynku podzamcza.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku