Polska, Podgrodzie

Podgrodzie

Zamek w Podgrodziu

 

Około 2km od Ćmielowa znajduje się wieś Podgrodzie, gdzie zachowały się ruiny średniowiecznego zamku. Wzniesiony został na skraju cypla, którego zbocza stromo opadają ku dolinie rzeki Kamiennej. Niestety informacje na temat historii obiektu są bardzo nikłe. Jak na razie nie ma pewności kto był jego fundatorem. Uważa się, że jego budowę rozpoczęto zapewne w połowie XIV wieku. Część badaczy sądzi, że pochodząca z roku 1388 wzmianka o castrum Ćmielów dotyczy właśnie zamku w Podgrodziu. Dokument ten potwierdza jego sprzedaż, przez braci Marcina i Mikołaja, Gniewoszowi z Dalewic późniejszemu kasztelanowi sandomierskiemu.

Wzniesienie, na którym znajdował się zamek powstało dzięki wykopaniu głębokiej fosy odcinającej koniec cypla. Jego powierzchnia miała około 25 m średnicy. Dzięki pracom archeologicznym udało się ustalić, że plan zamku dostosowano do kształtu wzniesienia i był zbliżony do koła. Mur obwodowy o ponad metrowej grubości, powstał wzdłuż północnej i zachodniej krawędzi. W narożniku płd-zach zachowały się pozostałości wieżyczki o wymiarach 4×4,8m. Nie udało się odtworzyć pełnego obwodu murów co może świadczyć, że zamek w Podgrodziu nie został nigdy ukończony. Potwierdzać tą hipotezę mogą także odnalezione podczas prac badawczych pryzmy zgromadzonego wapiennego kamienia, z którego budowano mury. Przeczy temu jednak sporo wydobytego różnego rodzaju przedmiotów sugerujących użytkowanie zamku. Aby pogodzić te dwa sprzeczne fakty pojawiła się teoria, że być może zamek był zamieszkały nie będąc do końca ukończony.

Obecnie na szczycie wzgórza zobaczyć można jedynie nikłe relikty kamiennych murów. Być może zakrojone na szerszą skalę badania, pozwolą lepiej poznać historię zamku w Podgrodziu i jego tajemnice.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku