Polska, Platerówka

Platerówka

Dwór w Platerówce

 

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1334 roku chociaż prawdopodobnie powstała już w XIII wieku. W latach 151-11 z inicjatywy Macieja von Salza powstał gotycki dwór o cechach rycerskiej wieży mieszkalnej. Zbudowany został w miejscu wcześniejszej budowli obronnej zniszczonej przez husytów w I połowie XV wieku. Dwór otaczała fosa a wjazd prowadził przez kamienny most. W 1519 roku we dworze powstała kaplica.

W połowie XVII dwór został przebudowany. Kolejne prace przeprowadzono na początku XIX wieku. Około 1850 został przekształcony w zameczek myśliwski. Później urządzono w nim zakład hodowli jedwabników. Po kilku latach zaadaptowano go na magazyn i spichlerz co spowodowało dewastację obiektu. Do 1945 roku dwór był w posiadaniu fundacji Joachimsthal – właściciela pałacu w Radomierzycach. W latach 70-tych XX wieku miał miejsce remont podczas którego drewniany strop wymieniono na żelbetowy.

Dwór zbudowany jest z kamienia na planie prostokąta o wymiarach 11,2mx22,5m. Posiada trzy kondygnacje, poddasze oraz zasypane piwnice. O jego gotyckim rodowodzie świadczy zachowana na frontowej elewacji tablica fundacyjna z datą MDX oraz herbem rodu von Salza. Trochę zapomniany dwór w Platerówce jest jedynym tego typu gotyckim obiektem we wschodnich Łużycach. Inną ciekawostką wsi Platerówka jest fakt iż po II wojnie światowej była miejscem osiedlenia żołnierzy 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku