Polska, Pień

Pień

Zamek w Pieniu

 

Już we wczesnym średniowieczu istniało tu grodzisko co potwierdzają źródła pisane z roku 1222. Po jego zniszczeniu stał się własnością księcia pomorskiego Świętopełka który go zapewne odbudował. Po jego śmierci w roku 1248 gród przejęli Krzyżacy i na początku XV wznieśli niewielki murowany zamek. Był on siedzibą prokuratorii wchodzącej w skład komturstwa bierzgłowskiego a następnie toruńskiego. Nie jest jednak wyjaśnione czy stanął on na miejscu dawnego grodu czy w zupełnie nowym miejscu.

Zamek został wzniesiony na wierzchołku stożkowatego wzgórza nad jeziorem Reptówka powstałym w starorzeczu Wisły. Trudno dziś odtworzyć jego założenie obronne z powodu szczątkowych danych na jego temat. Prawdopodobnie był to niewielki jednoskrzydłowy zamek otoczony murem. Szczyt wzgórza od wschodu czyli od strony skąd prowadził wjazd został odcięty sucha fosą. Nie jest wiadomo czy zamek posiadał jakieś podzamcze.

Na mocy układu postanowień II pokoju toruńskiego z roku 1466 kończącego wojnę trzynastoletnią z Zakonem Krzyżackim cała ziemia chełmińska w tym i Pień została przyłączona do Polski. Brak jest wiadomości co do dalszych losów zamku oraz przyczyn jego zniszczenia.

Wzgórze zamkowe nie było miejscem przeprowadzonych na większą skalę prac wykopaliskowych natomiast na powierzchni nie zachowały się żadne widoczne ślady murów.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku