Polska, Ostrzeszów

Ostrzeszów

Zamek w Ostrzeszowie

 

We wschodniej części miasta nad rzeczką Strzegową znajdują się ruiny królewskiego zamku. Wzniesiony został w drugiej połowie XIV wieku a jego fundatorem był król Kazimierz Wielki. Ostrzeszowskie założenie obronne to przykład typowego zamku nizinnego. Wzniesiony został z cegły na planie prostokąta o wymiarach 27 x 39 m. na sztucznym niewysokim kopcu ziemnym. Wjazd do niego prowadził od strony płd-wsch przez fosę którą zamek był oddzielony od miasta. Początkowo składał się z muru obwodowego wspartego w narożach przyporami oraz wysokiej 23 metrowej wieży. Zbudowana na planie kwadratu na wysokości 11 metrów przechodząca w ośmiobok baszta była wysunięta przed południowy odcinek muru i wzmacniała obronę znajdującej się obok niej bramy. Istniejąca zapewne wtedy zamkowa zabudowa była w całości drewniana. Pod koniec XIV wieku zamek znalazł się w rękach księcia opolskiego Władysława a ponownie do Korony został przyłączony przez króla Władysława Jagiełłę w roku 1402.

Zamek w Ostrzeszowie był siedzibą starosty królewskiego a od roku 1553 starostwa niegrodowego. W połowie XV wieku nastąpiła jego rozbudowa. Wzdłuż muru północnego wzniesiono murowany trzykondygnacyjny dom mieszkalny. Prawdopodobnie wtedy dostawiono także do wieży niewielki jednoizbowy dom wzmocniony narożna  przyporą.

Zamek jak wiele innych został zniszczony w roku 1656 podczas „potopu szwedzkiego”. Jednak dość szybko bo już w roku 1660 został odbudowany. W roku 1755 ówczesny starosta Antoni Stadnicki dokonał przebudowy zamku. Wyremontowano pomieszczenia zamkowe oczyszczono fosę oraz naprawiono most. W płd-wsch narożniku dziedzińca wzniesiono nowy budynek. Obiekt jako siedziba sądów ziemskich i grodzkich był użytkowany do roku 1785 a następnie został opuszczony i popadł w ruinę. W XIX wieku uległ częściowej rozbiórce.

Po II wojnie światowej przystąpiono do zabezpieczenia zamkowych ruin. W roku 1960 wyremontowano wieżę i udostępniono zamek do zwiedzania. Oprócz wysokiej ponad 20 metrowej wieży przybramnej zachowały się fragmenty murów obwodowych.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku