Polska, Ostrężnik

Ostrężnik

Zamek w Ostrężniku

 

Na szczycie Wzgórza Zamkowego ( 380 m n.p.m. ) znajdują się ruiny tajemniczej warowni. Według legendy była siedzibą rozbójników lub tajnym więzieniem dla przestępców.  Brak przekazów historycznych i przeprowadzone jedynie w niewielkim zakresie prace archeologiczne nie pozwalają jednoznacznie określić kto był jej fundatorem. Przyjmuje się że tak jak inne jurajskie strażnice zamek w Ostrężniku został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego.  Zapewne stanowił jedno z ogniw systemu obronnego strzegącego Polski od strony zhołdowanego Czechom Śląska.

Zamek powstał w II połowie XIV wieku i składał się z dwóch części oddzielonych głęboką fosą. Zamek górny mieścił się na wysokiej urwistej od strony północnej skale i zajmował obszar o powierzchni około 1500 m². Otaczał go gruby dwumetrowy mur z kamienia łamanego. W płn-zach narożniku dziedzińca znajdował się prostokątny budynek mieszkalny o układzie amfiladowym. W południowej części wzgórza wznosiła się wystająca na zewnątrz murów obszerna czworokątna wieża pod która znajdowały się obecnie zasypane podziemia. Na sąsiednim południowym wzgórzu oddzielonym fosą mieścił się zamek dolny o powierzchni 7200 m². otoczony przez wały ziemne.

Brak danych na temat fundatora zamku i jego późniejszych właścicieli mogą sugerować że jego budowa nie została nigdy ukończona.

Do naszych czasów zachowały się jedynie resztki murów zamku górnego oraz ślady fosy. Obecnie porośnięte lasem wzgórze zamkowe stanowi ścisły rezerwat. Jego celem jest ochrona nie tylko zamkowych ruin a także niezwykle oryginalnej Jaskini Ostrężnickiej do której wejście znajduje u stóp skały od strony północnej.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku