Polska, Ostre Bardo

Ostre Bardo

Zamek w Ostrym Bardzie

 

We wsi zachował się ziemny kopiec, pozostałość po obronnej siedzibie rycerskiego rodu von dem Wodle. Obiekt w formie wieży obronno-mieszkalnej powstał w I połowie XIV wieku. Murowana wieża została wzniesiona pośrodku wsi na sztucznie usypanym kopcu o 4m wysokości. Plateau stożka miało około 22 m średnicy. Na skraju majdanu nie było muru obronnego. Dodatkowym elementem obronnym siedziby była nawodniona fosa otaczająca kopiec.

Brak jest dokładnych badań i przekazów źródłowych, które pozwoliły by na odtworzenie wyglądu zamku w Ostrym Bardzie. Niewielkie rozmiary obiektu nakazują przypuszczać, że była to typowa rycerska siedziba. Miała podkreślać status społeczny właścicieli wsi oraz strzec ich dóbr. Brak informacji jak długo użytkowana była siedziba rodu von dem Wodle oraz kiedy została zniszczona i opuszczona.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku