Polska, Opole

Opole zamek górny

Zamek położony na tzw. Górce i dlatego zwany Górnym jest jednym z dwóch zamków znajdujących się w Opolu. Pierwszy powstał już w XIII wieku na cyplu odrzańskiej wyspy Pasieki. Zamek na Górce jest młodszy i został wzniesiony w XIV wieku przez księcia Władysława Opolczyka.  Powodem jego budowy był podział stołecznego miasta Opole pomiędzy synów zmarłego w roku 1356 księcia opolskiego Bolka II.  Tym sposobem w każdej z dwóch części miasta znalazła się obronna rezydencja książęca. Drugim powodem była zapewne polityka prowadzona przez Władysława Opolczyka która zaowocowała zbrojnym  konfliktem z królem Władysławem Jagiełłą. Zdając sobie sprawę z zagrożenia ze strony potężnego sąsiada starał się on jak najlepiej zabezpieczyć stolicę swego księstwa czyli Opole.

Wzniesiony w najwyższym punkcie miasta zamek mimo iż włączony w fortyfikacje miejskie stanowił odrębne założenie obronne. Powstał w sąsiedztwie jednej z miejskich bram zwanej  Gosławicką lub Górską. Wysunięty lekko przed linię murów miejskich flankował bramę wzmacniając jej obronę w razie zagrożenia. Niestety niewiele wiadomo o średniowiecznym wyglądzie zamku. Było to zapewne regularne założenie z czworoboczną wieżą bramną otoczone fosą. Po śmierci Władysława Opolczyka w roku 1401 na zamku zamieszkała  wdowa po nim, księżna Ofka. Po objęciu przez księcia Mikołaja I władzy na terenie całego Opola w roku 1449 bezcelowym stało się utrzymywanie dwóch książęcych rezydencji. Zamek na Górce stopniowo zaczął tracić na znaczeniu. W XVI wieku funkcjonowało w nim więzienie

Po pożarze z roku 1615 nie został odbudowany a zamkową wieżę przeznaczono na spichlerz. W czasie panowania na Górnym Śląsku w latach 1622-1624 księcia Siedmiogrodu Gábora Bethlena który z wyznania był kalwinem kaplica na zamku została przekazana protestantom. Po odzyskaniu księstwa przez Habsburgów teren zrujnowanego zamku przekazano  w roku 1669 jezuitom. Z cegieł pochodzących z rozbiórki zamkowych murów zbudowana została kaplica i założone kolegium jezuickie. Po kasacji zakonu na początku XIX wieku zaadaptowano budynki kolegium na Królewskie Gimnazjum Katolickie. Także obecnie teren dawnego zamku służy szkolnictwu mieści się tu Zespół Szkół Mechanicznych.

Jedyną pozostałością książęcego zamku jest gotycka wieża. Zbudowana z cegły na planie prostokąta podpiwniczona pierwotnie miała trzy kondygnacje. W roku 1844 została nadbudowana o jedno piętro i zwieńczona neogotyckim krenelażem. Na wschodniej elewacji zachował się ostrołukowy portal oraz blendy będące pozostałościami dawnej bramy. Do wieży przylega niewielki odcinek gotyckiego muru obronnego.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku