Polska, Olkusz

Olkusz

Zamek w Olkuszu

 

Zamek w Olkuszu pomimo że wspominał o nim w swej kronice Jan Długosz przez wiele lat był jedynie hipotezą której nie można było potwierdzić. Dopiero w wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych we wrześniu 2001 udało się odkryć jego pozostałości. W pobliżu kościoła Św. Andrzeja pod warstwą ziemi odsłonięto fragmenty muru z czerwonego piaskowca oraz fundamenty bramy prowadzącej prawdopodobnie do zamku. Odkopano również pomieszczenie o wymiarach 11 na 13 metrów. Ta sala pochodzi zapewne jednak z późniejszej fazy rozbudowy obiektu. Znalezione niejako przy okazji fragmenty ceramiki pochodzące z XIV wieku mogą potwierdzać że zamek wzniesiono w czasach Kazimierza Wielkiego.

Prawdopodobnie pod ziemią znajdują się jeszcze inne fragmenty kazimierzowskiej warowni. Ich odkrycie, poznanie kolejnych faz powstawania obiektu oraz ewentualne próby odtworzenia pierwotnego wyglądu zamku wymagają prowadzenia dalszych prac archeologicznych.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku