Polska, Odolanów

Odolanów

Zamek w Odolanowie

 

Pierwsza wzmianka o obronnej budowli „castrum” pojawia się w roku 1302. Mówi ona o zdobyciu warowni w Odolanowie przez książąt śląskich rok wcześniej.  Badania archeologiczne potwierdziły, że istniała ona już w XIII wieku w płn-wsch narożniku miasta, wśród bagien i rozlewisk rzeki Baryczy. Obiekt był fundacją książęcą, o trudnej dziś do ustalenia formie. W roku 1372 zamek został przekazany przez króla Ludwika Węgierskiego Bartoszowi z Wezenborga, który od tego momentu pisał się z Odolanowa. Prawdopodobnie to on przekształcił pierwotne założenie w murowany zamek.

Zamek w Odolanowie znajdował się na sztucznie uformowanym kopcu otoczonym nawodnioną fosą. Założony został na planie prostokąta o wymiarach 30x39m. Z powodu późniejszego zniszczenia trudno odtworzyć wygląd zamku. Wiadomo jedynie, że mury zbudowano z gotyckiej cegły na fundamencie z kamieni narzutowych i wzmocniono przyporami, a ich grubość miała około 2m. Wjazd prowadził od strony płn-wsch. W roku 1381 Odolanów był oblegany przez starostę wielkopolskiego Domarata z Pierzchna. Broniący się w zamku Bartosz zdołał wytrzymać oblężenie. Nie zdołały zająć także zamku rok później oddziały Zygmunta Luksemburskiego. Za panowania króla Władysława Jagiełły Odolanów ponownie stał się własnością królewską. Potem jako starostwo niegrodowe był wielokrotnie zastawiany.

W połowie XVI wieku starosta Marcin Zborowski otoczył miasto Odolanów murami miejskimi w miejsce ziemnych wałów. Prawdopodobnie umocnienia zamku i miasta zostały połączone tworząc wspólne założenie obronne. W czasie „potopu” wycofujące się wojska szwedzkie spaliły zamek. Został odbudowany przez ówczesnego starostę Jakuba Rozdrażewskiego, i być może wtedy został otoczony umocnieniami ziemnymi w postaci wałów. Prace remontowe miały miejsce także w XVIII wieku. Ich inicjatorami byli kolejni starostowie Józef Radomicki oraz Aleksander Sułkowski i jego syn. W tym okresie zamek składał się z dwóch trójkondygnacyjnych skrzydeł, wschodniego i północnego. Poza murami znajdowały się stajnie, wozownia, młyn, mieszkania służby i kuchnia. Mimo prac remontowych stan zamku stale się pogarszał i po roku 1789 przestał być zamieszkiwany.

Około roku 1837 pozostałości zamku w Odolanowie zostały rozebrane, a na jego miejscu wytyczono działki miejskie. Teren zamku został zabudowany, a jego relikty kryje być może budynek szkoły.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku