Polska, Mirosławiec

Mirosławiec

Zamek w Mirosławcu

 

Pod koniec XIII wieku Brandenburgia opanowała między innymi ziemię wałecką. Na zdobytych terenach powstała tzw. Nowa Marchia. Margrabiowie w celu utrwalenia swej władzy na nowo pozyskanych terenach, prowadzili nasiloną akcję osadniczą. Nadawali ziemie wiernym sobie rycerzom. Jednymi z nich byli Henryk i Jan z rodu von  Wedlów. Na otrzymanej ziemi założyli osadę Mirosławiec zwaną też Nowy Frydland, która w roku 1314 otrzymała prawa miejskie. Na wschód od miasta pośród podmokłych łąk wznieśli gotycki zamek. Brak przekazów źródłowych uniemożliwia jednak odtworzenie jego wyglądu. W dokumencie z roku 1375 zamek w Mirosławcu zaliczony został do 12 najsilniejszych warowni von Wedlów, położonych na wschód od Odry. Zamek posiadał  spore znaczenie strategiczne. Położony był przy „via regis” czyli szlaku solnym wiodącym do Kołobrzegu oraz przy tzw. „via marchionis”, czyli  drodze marchijskiej łączącej ziemie Zakonu Krzyżackiego z Brandenburgią.

W roku 1576 zamek i dobra frydlandzkie odziedziczył zięć Gregora von Wedell Henryk von Blankenburg. Podczas waśni rodowych w roku 1594 zamek został zdobyty i splądrowany. Zgodnie z przekazami potężny pożar jaki strawił miasto w roku 1719 zniszczył także zamek. Obiekt został opuszczony i nigdy nie został odbudowany.

W roku 1731 pułkownik w służbie pruskiej Dionizy Jerzy Joachim von Blankenburg ,rozpoczął wznoszenie nowej siedziby ukończonej po siedmiu latach. Nowy obiekt zbudowany w stylu holenderskiego baroku nie posiadał już jednak cech obronnych. Powstał chyba w innym miejscu niż zniszczony średniowieczny zamek. Usytuowany zastał na wzmocnionej palami kwadratowej wysepce otoczonej nawodnioną fosą. Ceglano-kamienny budynek postawiony na planie prostokąta o wymiarach 20x40m posiadał dwie kondygnacje. W latach 1743-45 pałac został powiększony przez dobudowanie dwóch skrzydeł. Ostatni właściciel Mirosławca baron von Blankenburg zmarł w roku 1836. Od roku 1877 pałac pozostawał niezamieszkały, a po pożarze w roku 1890 uległ całkowitemu zniszczeniu.

Obecnie na otoczonej wodą wysepce zachowały się niewielkie pozostałości fundamentów pałacu. Mimo prac archeologicznych nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, czy pałac został wzniesiony na nowym miejscu, czy na ruinach średniowiecznego zamku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku