Słowacja, Markuszowce

Markuszowce

Zamek Markuszowce

 

Początki zachowanego we wsi zamku sięgają końca XIII wieku. W roku 1284 rycerz Mikołaj dostał od króla Władysława IV pozwolenie na budowę murowanej siedziby. Zbudował masywną kwadratową wieżę otoczoną murem i fosą. Mikołaj dał początek rodowi Mariassych władających okolicznymi ziemiami. W tym kształcie zamek przetrwał do XV wieku.

Na przełomie XV i XVI wieku zamek powiększono. Od zachodu powstał dziedziniec o wymiarach 20 x25m z własną bramą wzmocnioną dwiema półkolistymi basztami. Unowocześniono fortyfikacje starszej wschodniej części zamku. Podwyższono mury a narożne baszty przystosowano do użycia broni palnej. Wzniesiono nowe budynki mieszkalne i gospodarcze. Rozbudowa zamku zaniepokoiła miasta spiskie szczególnie Lewocze. W 1527 wojska miast spiskich zniszczyły zamek. Rodzina  Mariassych dopiero w 1538 odzyskała swój majątek. Zniszczony zamek odbudowano nadając mu renesansowy wygląd. We wschodniej części powstał mieszkalny renesansowy pałac o wymiarach 17×10.

W 1773 roku siedzibę rodu Mariassych zniszczył pożar. W 1789 roku zamek odbudowano jednak utracił on swe obronne znaczenie. W XIX wieku właściciele przeprowadzili się do bardziej reprezentacyjnych i wygodniejszych do zamieszkania dworów. Brak zainteresowania utrzymaniem i remontowaniem  opuszczonego zamku spowodowało, że szybko podupadł. W latach 70-tych XX wieku podjęto próbę jego remontu, ale zakończyło się jedynie na przeprowadzeniu niewielkich prac zabezpieczających.

Obecnie zamek nie jest udostępniony do zwiedzania. Jego wygląd nie uległ większym zmianom od czasu przebudowy z końca XVI wieku.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku