Polska, Machliny

Machliny

Zamek w Machlinach

 

Po rozwiązaniu zakonu templariuszy w roku 1312 wszystkie ich dobra na Pomorzu otrzymał zakon joannitów. Dotyczyło to także komandorii Tempelborch z siedzibą w Czaplinku. Oficjalne przejęcie dawnego majątku templariuszy przez joannitów nastąpiło w roku 1345. Pierwszym komendantem komandorii Tempelborch został Gebhard von Bortfelde. Główną siedzibą pozostał Czaplinek, jednak dla umocnienia nowo pozyskanych ziem zakonnicy zbudowali dwa zamki w Drahimiu i Machlinach.

Zamek w Machlinach miał strzec południowych rubieży komandorii. Został wzniesiony na wyspie wśród rozlewisk rzeki Dobrzycy. Ze stałym lądem łączyła go droga poprowadzona groblą. Niestety niewiele wiadomo o wyglądzie zamku. Przyjmuje się, że była to niewielka strażnica wzniesiona w konstrukcji ryglowej, otoczona palisadą. Przeprowadzone w latach 60-tych XX wieku badania archeologiczne ujawniły fragmenty gotyckich cegieł, co mogłoby świadczyć o istnieniu jakiegoś murowanego obiektu. Być może zamek został rozbudowany po roku 1361, kiedy joannici oddali go w lenno braciom Ludkowi i Jerzemu Golcom.

W roku 1378 książęta pomorscy Świętobór III ze Szczecina i Warcisłąw VII ze Szczecinka zaatakowali i spustoszyli posiadłości wojewody Czarnkowskiego z Człopy. Wracając z wyprawy oddziały pomorskie najechały ziemie joannitów będących lennikami Polski. Zdobyte zostały Czaplinek i Machliny obroniła się tyko warownia Drahim. Po tych wydarzeniach zamek w Machlinach nie został odbudowany. Obecnie jedyną po nim pozostałością  jest  niewielkie wzniesienie na lewym brzegu rzeki Dobrzycy, około 3km na południe od wsi.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku