Polska, Łutowiec

Łutowiec

Zamek Łutowcu

 

Jak wszystkie jurajskie warownie również zamek w Łutowcu, został wzniesiony na wysokiej urwistej wapiennej skale. Brak przekazów źródłowych na jego temat nie pozwala ustalić fundatora budowli. Być może, była to jedna ze strażnic wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego do obrony zachodnich rubieży Królestwa Polskiego. Jednakże ostatnio pojawiają się hipotezy, że jego budowniczym mógł być książę Władysław Opolski.

Obojętnie, kto był inicjatorem budowy, zamek wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku. Była to dość duża budowla składająca się z dwóch części. Zamek górny zajmował szczyt skały i został wzniesiony z łamanego kamienia wapiennego. U podnóża skały znajdowały się zabudowania gospodarcze, otoczone fosą i wałem. Brak przeprowadzonych badań wykopaliskowych przy bardzo nikle zachowanych reliktach uniemożliwiają odtworzenie wyglądu budowli. Jak wiele innych jurajskich warowni zamek w Lutowcu został zapewne dość szybko opuszczony i uległ całkowitej rozbiórce.

Obecnie jedyną zachowaną pozostałością po zamku w Łutowcu jest niespełna 5 metrowy odcinek niewysokiego, kamiennego muru na malowniczym, wapiennym ostańcu.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku