Polska, Łabiszyn

Łabiszyn

Zamek w Łabiszynie

 

Pierwsza wzmianka pisana o obronnym grodzie pochodzi z roku 1247. Jednak jak dotąd nie udało się ustalić jego lokalizacji. W drugiej połowie XIV wieku około roku 1369 miała miejsce lokacja miasta. Od samego początku było ono własnością prywatną. Początkowo należało do rodziny Leszczyców którzy w późniejszym czasie zaczęli używać nazwiska Kościeleckich.

Na początku XV wieku pomiędzy miastem a rzeką Notecią wzniesiono zamek. Za jego fundatora uważa się wojewodę gniewkowskiego i brzesko-kujawskiego Macieja z Łabiszyna. Był to najprawdopodobniej typowy zamek nizinny o czym może świadczyć jego położenie na nadrzecznych łąkach. Został wzniesiony z cegły na regularnym planie. Otaczała go zapewne zasilana wodami Noteci fosa. Niestety skąpa ilość przekazów na jego temat uniemożliwia odtworzenie jego wyglądu i faz rozwoju.

Zniszczony w późniejszych wiekach nie zachował się do naszych czasów.

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku