Polska , Kwaśniów

Kwaśniów

Wieża obronno-mieszkalna w Kwaśniowie

 

Pierwsze wzmianki o Kwaśniowie pochodzą z 1388 roku. Była to własność szlachecka należąca do Jana i Dzierżka Kwaśniowskich oraz Wichny ze Sławkowa. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w Kwaśniowie w roku 1997 przypadkowo na prywatnej posesji  odkryto pozostałości budowli wzniesionej z łamanego kamienia wapiennego. Dokładniejsze badania pozwoliły stwierdzić że są to pozostałości wieży obronno-mieszkalnej. Znajdująca się na portalu data 1552 może sugerować że została wzniesiona w połowie XVI wieku. Przyjmując tą datę za rok budowy jej fundatorem był ówczesny właściciel tych terenów  Jan Kwaśniowski.

Wieża w Kwaśniowie zbudowana została na planie prostokąta o wymiarach 7x5m. Obecnie trudno powiedzieć jak była wysoka. Być może prócz kamiennego przyziemia i parteru których mury maja prawie metr grubości wyższe kondygnacje były drewniane. Wieża szybko straciła na znaczeniu a jej właściciele przeprowadzili się do wzniesionego obok dworu. Podczas II wojny światowej zabudowania dworskie strawił pożar. Zniszczona wieża przez wiele lat służyła jako budynek gospodarczy. Jej przypadkowe odkrycie pozwoliło uratować ją przed rozbiórką i wpisać do rejestru zabytków.

W roku 2011 przeprowadzono gruntowny remont wieży. Uzupełniono ubytki w  murach odnowiono kamienne portale. Budowlę zwieńczono czterospadowym dachem.  Obecnie na dwóch zachowanych kondygnacjach wieża w Kwaśniowie posiada po dwa pomieszczenia z kolebkowymi sklepieniami.

 

Lokalizacja

Zamki znane i nieznane na Facebooku